گوهر تپه یکی از بزرگترین و مهمترین محوطه های تاریخی در حاشیه دریای خزر است که در سال 1380 مطالعات آن توسط باستان شناسان ایرانی آغاز گردید. این محوطه که در 10 کیلومتری غرب شهرستان بهشهر، در دو کیلومتری شمال غربی رستم کلا قرار دارد، دارای لایه های تمدنی از دوران پیش از تاریخ (5500 […]