مشاركت 90 درصدي Archive HOME > مشاركت 90 درصدي

مشاركت 90 درصدي مردم مازندران در انتخابات بلوغ سياسي و هوشمندي آنان را متجلي ساخت ربيع فلاح جلودار افزود: مردم مازندران با مشاركت بيش از 90 درصدي در اين انتخابات ثابت كردند كه در عرصه تعيين سرنوشت و مشاركت سياسي در كشور پيشتاز و پيشگامند. وي تاكيد كرد: مشاركت استان مازندران در دوازدهمين دوره انتخابات […]