ماه مبارك رمضان Archive HOME > ماه مبارك رمضان

ماه مبارك رمضان بهترين فرصت براي تقويت اخلاق ، انسجام و وحدت جامعه است ربيع فلاح جلودار افزود: بسياري از علما و بزرگان ما هم در ايام محرم و ماه رمضان به مناطق مختلف براي ترويج و تبليغ معارف و احكام سفر مي كردند و در آنجا سكونت مي كردند. وي ادامه داد: حتي در […]