فروشگاه Archive HOME > فروشگاه

فروشگاه مواد غذایی در قائم شهر کتاب اهدا کرد در هفته کتاب و کتابخوانی فروشگاه مواد غذایی «آرین» قائم شهر ٥ هزار جلد کتاب به مشتریان خود اهدا کرد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم شهر، فروشگاه مواد غذایی«آرین» در یک اقدام فرهنگی ٥ هزار جلد کتاب به مشتریان خود اهداء […]