دولت يازدهم Archive HOME > دولت يازدهم

توانمند كردن روستاييان، برنامه دولت تدبير و اميد است، اختصاص 3200 ميليارد تومان براي تقويت تعاوني هاي روستايي در دولت يازدهم به گزارش روابط عمومي استانداري، علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همایش اعطای نخستین احکام بازنشستگی پیش از موعد بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران كه با حضور استاندار در […]

132 هزار و 500 میلیارد ریال از بدهي بانك ها در دولت يازدهم پرداخت شده است به گزارش روابط عمومي استانداري، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در همایش مديران شعب بانک کشاورزی سراسر کشور در بابلسر، با اشاره به اين كه دولت تدبیر و امید 132هزار و […]