درختان جنگلی Archive HOME > درختان جنگلی

شهرستان سیمرغ یکی از شهرستانهای جدید التاسیس استان مازندران با مرکزیت شهر کیاکلا می باشد. این شهرستان که در آذر ماه 1391 ایجاد شد، از شمال به شهرستان بابلسر و شهر بهنمیر، از شرق به شهرستان جویبار، از غرب به شهرستان بابل و از جنوب به شهرستان قائم شهر محدود می گردد. یکی از جاذبه […]

پارک های جنگلی موجود در سطح کشور براساس ملاک های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچون امکانات، وسعت و موقعیت جغرافیایی به سطوح محلی، استانی، ملی و بین‌ المللی تقسیم‌ بندی می‌ شوند و پارک جنگلی تلار از لحاظ رتبه ‌بندی این سازمان، در رده محلی قرار گرفته است. پارک جنگلی تلار قائمشهر با وسعت […]