خصوصی Archive HOME > خصوصی

حمایت از بخش خصوصی با قوت ادامه می یابد ربیع فلاح در بازدید از چند طرح اشتغالزا در شهرک صنعتی بهشهر افزود: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری علاوه بر داشته های خود باید از تسهیلات لازم برخوردار شوند و به نوعی امنیت در این حوزه برایشان فراهم باشد و این یک امر مهم و ضروری […]