استقرار Archive HOME > استقرار

استقرارحدود 8هزارشعبه اخذ رای درمازندران برای انتخابات 29 اردیبهشت علیرضا یونسی رستمی افزود: 4 هزارو35 شعبه اخذ رای برای انتخابات شوراها و 3 هزار و 896 شعبه رای گیری برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است. وی اضافه کرد: در مجموع 50 هزار نفر نیرو اعم از نظارت، بازرسی و هیات های اجرایی و امنیتی […]

تداوم استقرار دانشگاه علم و صنعت در ساختمان متعلق به فرمانداری نور مغایر قانون بود مرتضی ناصحی به تشریح ماجرا پرداخت و زوایای پشت پرده را روشن ساخت و گفت: این ساختمان متعلق به فرمانداری بود و در کارگروه برنامه‌ریزی فضای اداری به فرمانداری برگشت داده شد و همه موارد با پیگیری و دستور قضایی […]